HAVETS FRIHEDSKÆMPERE

HAVETS FRIHEDSKÆMPERE

Et undervisningsmateriale om danske krigssejlere i 2. verdenskrig

HAVETS FRIHEDSKÆMPERE

Et undervisningsmateriale om danske krigssejlere i 2. verdenskrig

Målgruppe

Der er oplæg til 4 undervisningsforløb – 3 til Historie STX-A niveau og et til Samtidshistorie HHX-B niveau/Historie HF-B niveau. Alle forløb har udgangspunkt i filmen Havets Frihedskæmpere, som der linkes til under punktet ”film”. Man kan vælge at lade eleverne se filmen hjemme som forberedelse til undervisningen, eller se den i klassen, og lade eleverne forberede sig hjemme på at arbejde med elevarkene i grupper. Alle fire elevark forventes som udgangspunkt at kunne løses i løbet af et enkelt modul, hvor det forudsættes at folk har set filmen op til modulet. Elevarkene ”STX1” og ”STX3” vil muligvis skulle færdiggøres som hjemmearbejde, da der lægges op til individuelle skriveøvelser.

Relevans for undervisningen

STX, Historie A

Elevarkene er tilrettelagt med fokus på at understøtte følgende pensumkrav:

Redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie. 

  • Emnet belyses dels via et detaljeret fokus på samarbejdspolitikken og dens betydning for udviklingen i det danske samfund. Europas og verdens historie inddrages ved en gennemgang af de mest betydningsfulde begivenheder i løbet af 2. verdenskrig.

Anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie.

  1. Kilde og levnsudnyttelse: Fokus på kildegrundlaget for at studere 2. verdenskrig med udgangspunkt i den sidste overlevende krigssejler Elis beretning.
  2. Anvendelse af historie: Gennemgang af begrebet konsensushistorie og dens betydning for fortællingen om Danmark under besættelsen, herunder efterkrigstidens stærke fokus på specifikke grupper, som de danske modstandsfolk. 

Opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden.

  1. Erindringen om særlige grupper under besættelse og mangel på samme: Med udgangspunkt i de danske søfolk skal eleverne forholde sig til effekten af et samfunds anerkendelse.
  2. Anvendelsesorienteret historieformidling: På baggrund af filmen skal eleverne selv forsøge at formidle historien om de danske krigssejlere. Øvelsen skal fordre en refleksion hos den enkelte elev om hvad der kan betragtes som essensen i fortællingen om krigssejlerne. 

HF-historie B/HHX Samtidshistorie

Elevarket er tilrettelagt med fokus på at understøtte følgende pensumkrav:

  • Hovedlinjer i Danmarks og verdens historie. Med et særligt fokus på den nationale og globale udvikling under Anden Verdenskrig.
  • Udviklingen af demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv. Fokus på betingelserne for et demokrati, med udgangspunkt i den danske samarbejdspolitik og præmisserne for at bevare et demokrati under en besættelse.
  • Historiebrug og formidling. En generel diskussion af den offentlige fortælling i Danmark om besættelsestiden.