HAVETS FRIHEDSKÆMPERE

HAVETS FRIHEDSKÆMPERE

Et undervisningsmateriale om danske krigssejlere i 2. verdenskrig

HAVETS FRIHEDSKÆMPERE

Et undervisningsmateriale om danske krigssejlere i 2. verdenskrig

OPGAVER OG QUIZ

Test din viden

Quiz dig selv i Det besatte Danmark, verdenskrigen og krigssejlerne

1. 2. Verdenskrig indledes som følge af Tysklands angreb på?
2. Danmarks samarbejdspolitik under 2. Verdenskrig indebar?
3. De danske krigssejleres opgave under krigen bestod i at?
4. De danske krigssejleres antal udgjort ca.?
5. Hvordan tegnede udsigterne for 2. verdenskrig sig i sommeren 1940?
6. Militæroperationen ved Dunkirk bestod i en
7. Hvilke af nedenstående bidrag leverede Danmark til den tyske krigsindsats?
8. Hvilken af følgende begivenhed indtraf ikke i 1943?
9. Hvilken grupper er blevet fremhævet i særlig grad i den danske historiefortælling efter 2. Verdenskrig?
10. Hvilket af disse våben blev produceret i Danmark?
11. Hvilket af følgende lande trådte sidst ind i 2. Verdenskrig?
12. Hvilket af følgende lande lykkedes med at holde sig neutralt under hele krigen?